Agencija za distribuciju filmova DELIUS FILM nastala je na osnovu višegodišnjeg iskustva u bioskopskoj distribuciji i plasmanu domaćih i stranih filmova na teritoriji Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Pored bioskopske distribucije, DELIUS FILM se bavi još i produkcijom, marketingom i konsaltingom. Distribuiramo lokalne, regionalne i intrenacionalne filmove. Кao distributerska kuća, pedantno planiramo kampanju koristeći sve vrste raspoloživih medija promovišući film i usmeravajući se na ciljnu publiku - ''pravo u oči''!DELIUS FILM


Vlasnik: Ivana Kostić PR 
Adresa: Kovačeva 5, Beograd

email: ivana.kostic@deliusfilm.rs

Kontakt telefoni:
+381 11 283 18 23
+381 64 172 92 13

PIB:  107481473
Mat. broj:  62772662
Žiro račun: 145-20516-22